ØLVE INDUSTRIER AS - Ølvesvegen 385 - N-5637 ØLVE - NORWAY - Tlf: +47 53 47 00 00 - Epost: post@oelve.no Alt innholde på denne siden er Ølve Industrier AS sin eiendom.
Du er her: produkter/ishåndtering
ISDOSERER
TRANSPORTSKRUER
ISLAGER
PNEUMATISK TRANSPORT
Easy Ice isdoserer frå Ølve er en svært nøyaktig, rask og driftssikker isdoserer for dosering av is direkte i kasser som er i bevegelse. Easy Ice isdoserer takler ulike kassestørrelser og doserer individuell ismengde etter strekkode eller fast forhånsvalgt mengde. Easy Ice isdoserer leveres med buffertank på 1100 liter og nivåsensor som bestiller is frå islager eller ismaskin når buffertank når minimumsmengde.
Skrutransportører gir den mest stabile og kostnadseffektive transporten av pulver, korn is eller lignende. Skruetransportører levert av Ølve Industrier er produsert i rustfritt stål tilpasset bruk i næringsmiddelindustrien. Vi dimensjonerer skruetransportører etter formål og kapasitetsbehov.
Easy Ice islager fra Ølve Industrier AS er med på å sikre bedriften stabil levering av is gjennom hele arbeidsdagen. Easy Ice Islager opererer etter FiFo prinsippet (First in – First out) og sørger for at du kan ha kontroll på isen slik at den ikke blir ‹gammel› Den unike måten islageret er bygget opp på gir en suveren driftssikkerhet som gjør at Easy Ice islager fra Ølve er et naturlig valg.
Blåsing av is egner seg der hvor avstanden er stor eller det er begrensede mulighet for skruetransportører. Kapasitet på anlegget beregnes ut fra avstand, høydeforskjell, antall bend, kapasitetsbehov og istype. Vi benytter kun utstyr med høy kvalitet og velger dette ut fra bruksområdet.
Kvalitet fra A til Å
ISDOSERER
TRANSPORTSKRUER
ISLAGER
PNEUMATISK TRANSPORT
Easy Ice isdoserer frå Ølve er en svært nøyaktig, rask og driftssikker isdoserer for dosering av is direkte i kasser som er i bevegelse. Easy Ice isdoserer takler ulike kassestørrelser og doserer individuell ismengde etter strekkode eller fast forhånsvalgt mengde. Easy Ice isdoserer leveres med buffertank på 1100 liter og nivåsensor som bestiller is frå islager eller ismaskin når buffertank når minimumsmengde.
Skrutransportører gir den mest stabile og kostnadseffektive transporten av pulver, korn is eller lignende. Skruetransportører levert av Ølve Industrier er produsert i rustfritt stål tilpasset bruk i næringsmiddelindustrien. Vi dimensjonerer skruetransportører etter formål og kapasitetsbehov.
Easy Ice islager fra Ølve Industrier AS er med på å sikre bedriften stabil levering av is gjennom hele arbeidsdagen. Easy Ice Islager opererer etter FiFo prinsippet (First in – First out) og sørger for at du kan ha kontroll på isen slik at den ikke blir ‹gammel› Den unike måten islageret er bygget opp på gir en suveren driftssikkerhet som gjør at Easy Ice islager fra Ølve er et naturlig valg.
Blåsing av is egner seg der hvor avstanden er stor eller det er begrensede mulighet for skruetransportører. Kapasitet på anlegget beregnes ut fra avstand, høydeforskjell, antall bend, kapasitetsbehov og istype. Vi benytter kun utstyr med høy kvalitet og velger dette ut fra bruksområdet.
ØLVE INDUSTRIER AS - Ølvesvegen 385 - N-5637 ØLVE - NORWAY  Tlf: +47 53 47 00 00 - Epost: post@oelve.no
Kvalitet fra A til Å