Ølve Industrier AS ble etablert i 1981 og har snart 40 års erfaring innen produksjon i rustfritt stål. I dag er største del av produksjonen rettet mot næringsmiddelindustri, med største andel innen lakseforedling.  Ølve Industrier holder til i vestlandsbygden Ølve ytterst i Hardangerfjorden. Vi utvikler, tester og produserer alle våre produkter i egne lokaler. Vi leverer, monterer og tilbyr service på våre produkter i hele verden. 
Vi i Ølve har som mål å levere gode, holdbare produkter som våre kunder er tjent med. Dette får vi til ved å benytte oss av høy kompetanse, gode råvarer og høyt kvalifisert arbeidskraft. Vi skal sørge for at våre kunder er fornøyd med våres leveranser i alle ledd.
ØLVE INDUSTRIER AS - Ølvesvegen 385 - N-5637 ØLVE - NORWAY - Tlf: +47 53 47 00 00 - Epost: post@oelve.no Alt innholde på denne siden er Ølve Industrier AS sin eiendom.
ØLVE INDUSTRIER AS - ET SIKKERT VALG
Om oss
Våre mål
Kvalitet fra A til Å
Ølve Industrier AS ble etablert i 1981 og har snart 40 års erfaring innen produksjon i rustfritt stål. I dag er største del av produksjonen rettet mot næringsmiddelindustri, med største andel innen lakseforedling.  Ølve Industrier holder til i vestlandsbygden Ølve ytterst i Hardangerfjorden. Vi utvikler, tester og produserer alle våre produkter i egne lokaler. Vi leverer, monterer og tilbyr service på våre produkter i hele verden. 
Vi i Ølve har som mål å levere gode, holdbare produkter som våre kunder er tjent med. Dette får vi til ved å benytte oss av høy kompetanse, gode råvarer og høyt kvalifisert arbeidskraft. Vi skal sørge for at våre kunder er fornøyd med våres leveranser i alle ledd.
ØLVE INDUSTRIER AS - ET SIKKERT VALG
Om oss
Våre mål
ØLVE INDUSTRIER AS - Ølvesvegen 385 - N-5637 ØLVE - NORWAY  Tlf: +47 53 47 00 00 - Epost: post@oelve.no
Kvalitet fra A til Å