Informasjon om våre tjenester under Corona utbruddet.

Produksjonen ved Ølve Industrier AS går som normalt og vi har pr, i dag ingen forsinkelse i noen av de prosjektene vi har i arbeid.
Vi vil forholder oss til alle de råd og bestemmelser som myndighetene kommer med. Dette medfører noen konsekvenser som vil berøre våre kunder og leverandører:

Leveranser av varer, reservedeler og forbruksdeler
Vi merker oss at det på grunn av kansellerte flyavganger kan bli noe forsinkelser på frakt av pakker til enkelte deler av landet.
Vi ber alle ta kontakt med oss som normalt ved behov for deler. Dersom det skulle komme forsinkelser grunnet tredjepartsleverandører vil vi informere om dette ved bestilling, eller så snart vi har fått informasjon om dette.

Serviceoppdrag ute hos våre kunder
Vi har innstilt all reisevirksomhet for våre ansatte, og vil inn til videre ikke utføre service og monteringsoppdrag ute hos kunder.
Har dere akutt behov for service på våre produkter og anlegg ber vi dere ta kontakt slik at vi kan finne en løsning sammen.

Møtevirksomhet.
Vi innfører stopp i alle fysiske møter med kunder og leverandører. Vi deltar i møter via Skype, Teams og lignende.
Dette betyr også at om du ønsker å besøke oss ved vår fabrikk i Ølve, ber vi deg og å gjøre dette ved en senere anledning.

Prosjektarbeid og prosjekter
Produksjonen ved Ølve Industrier AS går som normalt og vi har pr, i dag ingen forsinkelse i noen av de prosjektene vi har i arbeid.
Dersom det skulle oppstå forsinkelser i noen av våre prosjekter, vil vi snarest melde ifra om dette til våre kunder og prosjektpartnere.

Har dere spørsmål angående vår håndtering, ta gjerne kontakt med:

Steinar Bjørkelund
epost: steinar@oelve.no
Tlf: +47 41 29 23 29  /  +47 53 47 00 08