Informasjon om våre tjenester under Corona utbruddet.

Produksjonen ved Ølve Industrier AS går som normalt og vi har pr, i dag ingen forsinkelse i noen av de prosjektene vi har i arbeid.
Vi vil forholder oss til alle de råd og bestemmelser som myndighetene kommer med. Dette medfører noen konsekvenser som vil berøre våre kunder og leverandører:

Leveranser av varer, reservedeler og forbruksdeler
Leverense av varer går som normalt.
Dersom det skulle komme forsinkelser grunnet tredjepartsleverandører vil vi informere om dette ved bestilling, eller så snart vi har fått informasjon om dette.

Serviceoppdrag ute hos våre kunder
Vi utfører nå service og monteringsoppdrag hos våre kunder i Norge. Hos våre kunder i utlandet vurdere vi dette ut fra land og myndighetenes krav og anbegfalinger i hvert enkelt tilfelle.
Ved alle reiser, service, og monterings -oppdrag følger vi myndighetenes smittevernregler og  anbefalinger nøye.

Vi begrenser også fysiske møter med kunder og leverandører men deltar gjerne  i møter via Skype, Teams og lignende.
Ønsker du å besøke oss ved vår fabrikk i Ølve, ber vi deg og å ta kontakt på forhånd.

Prosjektarbeid og prosjekter
Produksjonen ved Ølve Industrier AS går som normalt og vi har pr, i dag ingen forsinkelse i noen av de prosjektene vi har i arbeid.
Dersom det skulle oppstå forsinkelser i noen av våre prosjekter, vil vi snarest melde ifra om dette til våre kunder og prosjektpartnere.

Har dere spørsmål angående vår håndtering, ta gjerne kontakt med:

Steinar Bjørkelund
epost: steinar@oelve.no
Tlf: +47 41 29 23 29  /  +47 53 47 00 08