På grunn av auka arbeidsmengde søker me etter:

Automatikar / Automasjonsteknikar

Arbeidet vil hovedsaklig bestå av automatisering av eigeproduserte maskiner og utstyr.

Deltaking i alle ledd frå planlegging og prosjektering til  testing og igangkjøring hos kunde.
Noko reising må påreknast.

Ønska kvalifikasjonar:
Erfaring med  automasjon og PLS/HMI programmering.
Gode elektrokunnskaper.
Sjølvstendig og resultatorientert.
Gode formidlingsevner i norsk og engelsk, muntleg og skriftleg.

Erfaring med  AutoCad er en fordel.

Søknad sender du til: steinar@oelve.no
Innkomne søknader vert vurdert fortløpande.

Om oss