Med økende oppdragsmengde har me har behov for å styrke arbeidet med utarbeiding, samanstilling og overlevering av FDV-dokumentasjon (forvaltning- drift og vedlikehold) til våre kundar.
Arbeidet vil også omfatte utarbeiding av HMS planer i prosjekter

Ansvarsområder:

 • Ansvarlig for å dokumentasjon for våre prosjekter i samarbeid med prosjektledere og kunder.
 • Ansvar for innhenting og sammenstilling av dokumentasjon fra prosjektledere, underleverandører og kunder.
 • Ansvar for at retningslinjene for dokumenthåndteringen i våre prosjekter blir fulgt, og at all dokumentasjon blir levert i korrekt form til rett tid.
 • Utarbeide HMS dokumentasjon og HMS planer for prosjekter og følge opp disse.
 • Tett samarbeid med prosjektledere og kunder for effektiv og korrekt utførelse av oppgavene.
 • Dokumenthåndteringssystemer

Ønsket kompetanse:

 • Relevant utdanning og/eller erfaring fra dokumentbehandling.
 • Det er ønskelig, men ikke avgjørende, at du har erfaring med AutoCad og teknisk tegning.
 • Er strukturert og nøyaktig, og har god ordenssans.
 • Du må være engasjert med ”stå på vilje”, god samarbeidsevne og utstrakt ansvarsfølelse.
 • Gode norsk kunnskaper både skriftlig og muntlig.

Annen informasjon:

 • Arbeidsstad: Ølvesvegen 385, 5637 ØLVE
 • Lønn etter avtale.
 • God pensjons og bonusordninger.

Søknad sender du til: steinar@oelve.no
Mottatte søknader blir vurdert fortløpende.