Vi er glade for at Cermaq Norway har valgt Ølve Industrier som leverandør på flere områder til sitt nye topp moderne lakseslakteri på Storskjæret i Steigen. Ølve Industrier AS har blitt valgt som leverandør på islager, transportskruer for is, isdoserere, transport og distribusjon av EPS kasser og lokk til pakkegrader og filet, samt palleteringsløsning for ferdigpakket laks i EPS kasser. Fabrikkens slakteriavdeling skal være ferdig og igangkjørt i løpet av 2. kvartal 2018 og filetavdelingen har planlagt oppstart i første kvartal 2019.

Islagring og distribusjon etter FiFo prinsippet

Cermaq har valgt en løsning for islagring, distribusjon og isdosering i kasser som arbeider etter «first in, first out» (FiFo) prinsippet. Ølve islager og isdoserere gir Cermaq en fleksibel løsning med stor kapasitet og full kontroll på iskvaliteten.

Pålitelig løsning for EPS kasser

Ølve Industrier har i flere tiår levert markedets beste løsninger for levering av EPS kasser til grader og pakkestasjoner. Alle erfaringene vi har høstet siden vi levert første anlegget blir nå samlet og tatt med inn i det som kommer til å bli det beste anlegget noensinne. 2. kvartal 2018 skal anlegget levere EPS kasser og lokk til slakteridelen, og i første kvartal 2019 skal anlegge lever EPS kasser og lokk til filetavdelingen.

Alle gode ting er 3

Palleteringsløsningen som leveres til anlegget er et samarbeid mellom Ølve Industrier AS, RobotNorge AS og ABB AS. RobotNorge leverer robotløsning, ABB leverer elektro og automasjon og Ølve Industrier leverer transportører for kasser og paller i tillegg til å være overordnet leverandør.  Det er valgt en palleteringsløsning som er effektiv, fleksibel og pålitelig som vi er sikre på at Cermaq kommer til å bli svært fornøyd med.