Vi er glade for at Nova Sea AS har valgt Ølve Industrier AS som leverandør på flere områder til sitt nye topp moderne lakseslakteri på Lovund.
Ølve Industrier AS har blitt valgt som leverandør av islager, transportskruer for is, isdoserere, og transport og distribusjon av EPS kasser og lokk til pakkegrader og filet.
Slakteriet har planlagt oppstart i Q3 2026

Islagring og distribusjon etter FiFo prinsippet

Nova Sea AS har valgt en løsning for isproduksjon, islagring, distribusjon og isdosering i kasser som arbeider etter «first in, first out» (FiFo) prinsippet. Ølve islager og isdoserere gir Nova Sea en fleksibel løsning med stor kapasitet og full kontroll på iskvaliteten.

Pålitelig løsning for EPS emballasje

Ølve Industrier AS har i flere tiår levert markedets beste løsninger for fullautomatiserte systemer for levering av EPS kasser og lokk til grader og pakkestasjoner,
Til Nova Sea AS tar vi med oss alle de erfaringer vi har høstet og skal lever blant annet:

  • Automatisert anlegg der kasser og lokk er uberørt av menneskehender.
  • Transport og distribusjon av EPS emballasje uten tape.
  • Høy kapasitet og leveringssikkerhet av kasser til HOG pakkegrader.
  • Transport av lokkstabler uten tape, nedstabling og levering av enkle lokk til automatisert lokkpålegging i HOG og filetavdeling. (Cobot)
  • Integrert linje med poseilegging som leverer kasser med pose til grader, manuellpakking og filetpakking.