Ølve Industrier skal levere transport og logistikksystem for emballasje til BEWi Synbra sin nye kassefabrikk på Senja. Kassefabrikken skal stå ferdig i midten av 2021 og vil lever EPS kasser til Innovanor, Salmar sitt nye slakteri på Senja.

BEWiSynbra og Ølve har hatt et godt samarbeid i mange år, og har sammen levert gode løsninger for emballasje til lakseslakteri i hele Norge.  Nylig signerte Managing Director i BEWiSynbra Norway, Rune Kvilvang  og Daglig Leder i Ølve Industrier,  Steinar Bjørkelund en avtale som omfatter transport og logistikk for emballasje internt i kassefabrikken BEWi skal oppføre på Senja. Ølve har tidligere signert kontrakt med Salmar AS  på transport, bufferlager og fremføring av kasser og lokk til Innovanor.

– En viktig kontrakt for oss. Vi er glade for at BEWiSynbra opprettholder tillit til vår kunnskap og våre produkter, sier Bjørkelund. Ølve har  lang  erfaring med denne typen løsninger og vil levere en effektiv løsning som er fremtidsrettet.

BEWiSynbra sin kassefabrikk skal stå ferdig i 2. kvartal 2021. Kassefabrikken skal levere emballasje til Innovanor, Salmar sitt nye slakteri på Senja.

– Vi glad for samarbeidet og er trygg på at Ølve vil installere gode og funksjonelle løsninger, sier Rune Kvilvang fra BEWi Synbra etter at avtalen ble signert i Trondheim.