Ølve Industrier AS ble etablert i 1981 og har over 40 års erfaring innen produksjon i rustfritt stål.

I dag er største del av produksjonen rettet mot næringsmiddelindustri, med største andel innen lakseforedling. Ølve Industrier holder til i vestlandsbygden Ølve ytterst i Hardangerfjorden. Vi utvikler, tester og produserer alle våre produkter i egne lokaler. Vi leverer, monterer og tilbyr service på våre produkter i hele verden.

Våre mål

Vi i Ølve har som mål å levere gode, holdbare produkter som våre kunder er tjent med. Dette får vi til ved å benytte oss av høy kompetanse, gode råvarer og høyt kvalifisert arbeidskraft. Vi skal sørge for at våre kunder er fornøyd med våres leveranser i alle ledd.