Vi leverer komplette anlegg for palletering som er  tilpasset deres kapasitetsbehov og ønsker.

Smarte løsninger for automatisk utkjøring av ferdig  paller, automatisk innkjøring av tomme paller til roboter, samt automatisk nedstabling av pallestabler, også når de er krysstablet, gir deg frihet til å tenke på helt andre ting.